Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve - Egy századja!


9dik Folyam 3dik Kötete Ös[s]zes kötetek 133dika Birtokomban 126dik

1867-09-00 - 1867-11-00

Összkötet: 133
Birtokkötet: 126
Ajánlás:
Mottó:

Szállongj fel Istenhez,
Búvalmas lelkem!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve

Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin


 Gr. Gyulay Lajos: Egy századja!

[1867. szeptember 2.—1867. november 4.]

Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette
Baranyai Zsolt

Lektorálta: Hász-Fehér Katalin, Labádi Gergely

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Péter (francia)
Ötvös Péter (német)
Tóthné Horváth Ágnes (latin)

Szeged, 2010

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 381.)

Modernizált átiratú papírkiadás:

Gróf Gyulay Lajos: Egy századja!, S. a. r., bevezető és jegyzetek: Baranyai Zsolt, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2010.

ISBN 978 963 306 077 3
ISBN 978 963 482 914 0 öHivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet