Syllabus: Közeledik (1867. júl.—aug.)


9dik Folyam 2dik kötete, Ös[s]zes kötetek 132ke, Birtokomban 125dik.

1867-07-00 - 1867-08-00

Összkötet: 132
Birtokkötet: 125
Ajánlás:
Mottó:

Szállongj föl Istenhez -
Búvalmas lelkem!

Impresszum:

Gróf Gyulay Lajos maga keze és könyve
Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin

Syllabus: Közeledik
[1867. július 2.—1867. augusztus 27.]


Sajtó alá rendezte, az internetes verziót készítette:
Gere Zsolt

Lektorálta: Deák Ágnes

Az idegen nyelvű szövegrészeket fordította és lektorálta
Balázs Péter (francia)
Kárpáti Zsuzsa (olasz)
Latzkovits Miklós (latin)  
Ötvös Péter(német)

Szeged, 2010

© A kiadás munkatársai és a szegedi Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék

A kézirat lelőhelye: Gyulay—Kuun család levéltára (Erdélyi Nemzeti Múzeum Levéltára, jelenleg a Román Nemzeti Levéltár Kolozs Megyei Igazgatóságának őrizetében [Direcţia Judeţeană Cluj ale Arhivelor Naţionale], Fond Gyulay—Kuun, 382.)

Modernizált átiratú papírkiadás: 
Gróf Gyulay Lajos: Syllabus: Közeledik, S. a. r., bevezető és jegyzetek: Gere Zsolt, Klasszikus Magyar Irodalom Tanszék, Szeged, 2010.
ISBN 978 963 306 076 6
ISBN 978 963 482 914 0 öHivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet