Szász Károly, id.
1798 - 1853

Életrajz:

Református tanár, politikus, államtitkár, az MTA tagja. 1817-ben kapott ügyvédi oklevelet, utána Bécsben tanult természettudományt és matematikát. 1820-ban tért vissza Magyarországra, Enyeden volt jogtanár, majd Alsó-Fehér vármegye táblabírója. Erdély politikai életében fontos szerepet játszott. 1848-1849-ben vallás- és közoktatásügyi miniszter. A szabadságharc után elfogták, de megkegyelmeztek neki, 1851 októberétől pedig Marosvásárhelyre nevezték ki tanárnak Bolyai Farkas helyére.

Török Zsuzsa


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy