Haynau Julius Jacob von
1786 - 1853

Életrajz:

Táborszernagy, 1849. május 30-án őt nevezték ki Welden helyébe az Itálián kívüli császári haderők főparancsnokának. A szabadságharc bukása után, 1850 júliusában való felmentéséig Magyarország teljhatalmú parancsnoka volt.

Török Zsuzsa

Julius Jacob von Haynau (1786–1853), IX. Vilmos hessen-kasteli választófejedelem és egy zsidó pa­tikuslány törvény­telen fia; osztrák hadvezér, a szabad­ságharc utáni megtorlások és kivégzések irányítója. Egész Európában elítélték kegyet­lenkedéseit, csak Berlinben és Bécsben ünnepelték. A szabadságharc kitörésé­nek évfordulóján, 1853. március 15-én hunyt el agy- és tüdővérzésben. Az élve boncolásról szóló történetet egyes tör­ténészek legendának tekintik.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy