Gróf Jankovits (Jankovics) Gyula
1820 - 1904

Életrajz:

Jankovics Gyula gróf (Pakrác,1820—1904), daruvári, 1857-ben nagybátyjának, Jankovics Antalnak a grófi címe rá szállt. Pozsega vármegye főispánja volt, 1861-től a horvát szábor képviselője. Neje Lujza Henrietta Mária Montbel, csillagkeresztes hölgy, 1854-ben esküdtek, és két leányuk született. Birtokaik voltak Daruváron, Sirácson, Csepregen, Sopron megyében. Az 1880-as években birtokaikat eladták, és Ausztriába költöztek. Ifjabbik lányuk, Anna Erzsébet huzamosabb ideig levelezett Karl May-jal.

Hász-Fehér Katalin, 2018. ápr. 2.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy