Gróf Bethlen Ádám (Adamas, Adamantinus)
1790 - 1863

Életrajz:

GRÓF BETHLEN ÁDÁM (1790–1863. dec. 18., Pest; temetése dec. 20-án volt: Vasárnapi Ujság, 1863. dec. 27., 52. sz., 480.) – gr. Bethlen Ádám (1750–1789. XII. 27., Bonyha) és gróf Gyulai Katalin (1760–1844) fia. Felesége gróf Bethlen Borbála volt, akitől később elvált. Leányuk Bethlen Hermina volt, ld. ott. 1812-től császári és királyi kamarás.

Bethlen Ádám Gyulay Lajosnak első unokatestvére és legbensőségesebb barátja volt. Ezt írja róla: „ő volt legbensőbb lelki barátom, és testvéreim után legközelebbi rokonom. Anyja, Gr. Gyulay Kata – Bethlen Ádámné nővére volt Atyámnak, Gr. Gyulay Ferencnek. Adamasom 10 évvel volt idősb nálamnál – oly régi rokonom és barátom, kiről meg sem tudom mondani mikor láttam elsőben? – Kinek mikor körében lehettem – emlékezet óta – mindig boldognak éreztem magam. Nemesebb szivű férjfiút nem ismertem nálánál.” Gyulay gyakran nevezi őt „Adamas”-nak, „Adamantinus”-nak. (Martius 15. című naplókönyve, 311. old.) Síremléke a Fiumei úti Nemzeti Sírkertben áll.

Portréja: http://npg.hu/index.php?option=com_jcollection&view=item&id=3551:platthy-matyas

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 10.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy