Ujbol Gyulay Kalap (1865. ápr.—1865. jún.)


7dik folyam 12dik kötete, összes kötetek 118dika

1865-04-00 - 1865-06-00

Összkötet: 118
Birtokkötet: 111
Ajánlás:
Mottó:

Szállongj föl Istenhez,
Buvalmas lelkem!

Impresszum:

Gr. Gyulay Lajos maga keze és könyve
Sorozatszerkesztő: Hász-Fehér Katalin


 Gr. Gyulay Lajos: Ujbol Gyulay Kalap
[1865. április 21.—1865. június 12.]

Sajtó alá rendezte, a hálózati verziót készítette, jegyzeteket írta
Hász-Fehér Katalin
Szeged, 2018


A kézirat eredeti lelőhelye

A romániai Országos Levéltár Kolozs megyei Igazgatósága – Arhivele Naţionale Direcţia judeţului Cluj, Fond Gyulay-Kuun 377.

© Hász-Fehér KatalinHivatkozások:


Dokumentum típusa: Naplókötet