Márton József
1771 - 1840

Életrajz:

Márton József (1771–1840) – polihisztor, tanár; a báró Prónay családnál nevelő, a lőcsei evangélikus gimnázium tanára, majd 1801-ben Görög Demeter meghívására Bécsbe költözik, itt János főherceg, később más családok házában magántanár. 1799-től több magyar és német nyelvtant, szótárat és olvasókönyvet adott ki, melyek közül a Német grammatika (Kassa, 1799) még 1856-ban is használatos volt. 1806-ban Bécsben jelent meg a Ferdinánd császári és királyi főherceg számára készült magyar nyelvtani vázlata: Tabellarische übersicht der grammatischen Bauart der ungarischen Sprache. 1806. áprilisától a bécsi egyetemen a magyar nyelv és irodalom rendkívüli tanára, kinevezését tehát a Döbrenteivel való találkozás és levélváltás idején kapta meg, de előadásait csak november 5-én kezdte meg.

Döbrentei Gábor wittenbergi útja előtt valószínűleg levélben jelentkezett nála, mert Márton József 1806. április 12-én írja levelét, aznap, amikor Döbrentei Bobáról, illetve Sopronból útnak indul. Naplója szerint személyesen két nappal később, április 14-én kereste fel Döbrentei Márton Józsefet Bécsben. A napló [csonka] kézirata: OSzK, Quart. Hung. 2556. Közlés: Gerhát Ágnes: Döbrentei Gábor kiadatlan naplótöredéke. Acta Historiae Litterarum Hungaricum. Szeged, 1988. 201–224. 

Hász-Fehér Katalin, 2013. 07. 27.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy