Révai Miklós
-

Életrajz:

Révai Miklós – Döbrentei 1804. február 11-én kérte fel őt a [®] Soproni Magyar Társaság titoknokaként a pártfogói tisztségre. [2. sz. levél]
Révai 1802. augusztus 16-ától a pesti egyetem magyar nyelv és irodalomtanára, 1803-ban jelent meg két főműve: Antiquitates Literaturae Hungaricae, Volumen I. quod complectitur duas allocutiones funebres, genuinae veteri pronunciationi restitutas et commentario grammatico illustratas. Monumentum inter manuscripta hungarica, quae sciuntur, omnium vetustissimum. Studio est opera Joannis Nicolai Révai, presbyteri sec. dioec. jaurinens. Linguae ac Literaturae Hungraicae Professoris publ. ord. in Regia Scientarum Universitate Pestinensi, és: Elaboratior Grammatica Hungarica. Ad genuinam patrii sermonis indolem fideliter exacta, affiniumque linguraum adminiculis locupletius illustrata. – Dua volumina in totidem Tomos subdivisa. Volumen I. Tomus I. II.
Révai Miklós a meghívást nem fogadta el, azonban Grammatikájából tiszteletpéldányt küldött a társaságnak. [N. 2. a. lev.]

Hász-Fehér Katalin


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy