"Ilyésházi emlékiratai" (Budapesti Szemle, 1865/5, Irodalmi Szemle, 137-160.)

Fabó András, Monumenta Hungariae historica = Magyar történelmi emlékek, kiadja a Magyar Tudományos Akadémia Történelmi Bizottmánya. Pest, 1863. (Második osztály. Irók, 7.) : 1. közlemény, Gr. Illésházy István nádor följegyzései 1592-1603

 

Farkas Daniella, 2011. 08. 19.

Szerző: [--]
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

Gyulay kivonatosan jegyzetel a 137-160. oldalról.

A külön kiemelt levélrészletet Valida Sultanától, a Budapesti Szemle a 149. oldalon hozza.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás