Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak,1856. 09. 23. (Pest)

Pest Sept. 23.dika 1856

Üdvöt!

Miután jobbacskán érzem magam, első gondolatom vólt ma reggel neked irni, – azonközb megjött harmadik leveled jo Lajos – minek igen megörvendettem, – ma nagy böséggel jöttek a kedves levelek – egy Ottitol, Stánczitól a másik, meg egy Hegedüstől is Szamos Ujvárrol, – az útolsot félre tettem bontatlan, nem akartam legtisztább örömeimet felkeverenni – és csak azután veszem ellé minek utána nektek mindjájatoknak megirom leveleimet. Mikor veletek vagyok mindég jol érzem magam, – de csak is akkor, – azért drágak nekem a veletek töltött perczek! – Ádámot már két

 


 

[Emendált, modernizált változat]

Pest Sept. 23.dika 1856

Üdvöt!

Miután jobbacskán érzem magam, első gondolatom volt ma reggel neked írni – azonközb megjött harmadik leveled, jó Lajos, minek igen megörvendettem. Ma nagy bőséggel jöttek a kedves levelek – egy Ottitól, Stánczitól a másik, meg egy Hegedüstől is Szamosújvárról. Az utolsót félretettem bontatlan, nem akartam legtisztább örömeimet felkeverenni, és csak azután veszem elé, minekutána nektek mindnyájatoknak megírom leveleimet. Mikor veletek vagyok, mindég jól érzem magam – de csakis akkor –, azért drágák nekem a veletek töltött percek! – Ádámot már két
Dokumentum típusa: Szövegoldal