Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak,1856. 09. 14. (Pest)

Pest Sep 14. 1856.

Üdvöt!

Még se tudom hól keressem fel levelem[m]el Hegedüst, nem tudatatja velem hol létét. – azért téged fárasztalak leveleim kézbesitésével, bocsás meg hogy bolgatlak vele! Doctor Ungar levelét, valamint az enyimet és még a Tresztiai bányám oklevelét szolgáltasd kézben Zilinszkynek igen sietve – hogy el ne késsen azt bé adni a Berggerichtnek, a kitüzött időre tudni illik September végéig: – és miután ezt meg teszi, akkor el ne mulassza Zilinszky azt neked kézben adni, hogy általad meg kaphassam és magamnál megtarthassam.

Egy jó szerencsére tegnap irtam Hegedüsnek Sz. Gotthárdra, de ha már Németibe lenne mond meg nekie: tegnap egy megidézést kaptam mellynél fogva executio jön Sz. Györgyre ha 14 napok alatt a kamatokat le nem fizetem a fundationalis cassaba: 10 évi kamat nincs ki fizetve a Karl Spital fundatioból költsönzött cassabol, melly be[?][1]: ezt most tutam meg, holott ugy értesitett Hegedüs hogy a kamatokat a fundatióba ki fizette elölegeimböl, mit le is számitott nekem


[1] Olvashatatlan szó.

 


 

[Emendált, modernizált változat.]

Pest Sep 14. 1856.

Üdvöt!

Mégse tudom, hol keressem fel levelemmel Hegedüst, nem tudattatja velem hollétét. Azért téged fárasztalak leveleim kézbesítésével, bocsáss meg, hogy bolgatlak vele! Doctor Ungar levelét, valamint az enyimet és még a tresztiai bányám oklevelét szolgáltasd kézbe Zilinszkynek igen sietve, hogy el ne késsen azt béadni a Berggerichtnek a kitűzött időre, tudniillik szeptember végéig – és miután ezt megteszi, akkor el ne mulassza Zilinszky azt neked kézbe adni, hogy általad megkaphassam és magamnál megtarthassam.

Egy jó szerencsére tegnap írtam Hegedüsnek Sz. Gotthárdra, de ha már Németiben lenne, mondd meg nekie: tegnap egy megidézést kaptam, melynél fogva executio jön Sz. Györgyre, ha 14 napok alatt a kamatokat le nem fizetem a fundationalis cassába: 10 évi kamat nincs kifizetve a Karl Spital fundatióból kölcsönzött cassából, mely be[?][1]: ezt most tudtam meg, holott úgy értesített Hegedüs, hogy a kamatokat a fundatióba kifizette előlegeimből, mit le is számított nekem
Dokumentum típusa: Szövegoldal