Levél

Gyulay Franciska Gyulay Lajosnak,1856. 09. 07. (Pest)

Pest Sep. 7d. 1856.

Üdvöt!

Búcsú napúnk – szépen fel viradt neked. – Istenünk vezéreljen szerencsésen haza – meg viszsza mi hozzánk jo Lajos! – Ma reggel 10 orátol fél kettőig probán voltunk a Magyar szinházban – Liszt mindenkit elragadott: – életunt, millyen én vagyok – még is mennyeileg örvendettem hallani szép költészetjeit. – Küldöm a honapi concert programm-ját, mi nagy élvezet lesz mind ezeket ujra hallani. Gyönyörtelyes látvány vólt a mái: mint egy maga hatalmába bizo vezér, ragyogo tekintettel, de még is ovatos csenddel, halkan lépett fel a diadaltérre, figyelme mindenütt ott vólt: név szerint szolitotta és figyelmeztette mütársait, helyre igazitotta öket, sokszor ujra kezdettette az ötet ki nem elégitö partieket; elénekelte, elfütyölte

 


 

[Emendált és modernizált változat:]

Pest Sep. 7d. 1856.

Üdvöt!

Búcsúnapunk szépen felvirradt neked. – Istenünk vezéreljen szerencsésen haza meg vissza mihozzánk, jó Lajos! – Ma reggel 10 órától fél kettőig próbán voltunk a Magyar Színházban – Liszt mindenkit elragadott. Életunt, milyen én vagyok – mégis mennyeileg örvendettem hallani szép költészetjeit. – Küldöm a holnapi koncertprogramját, mi nagy élvezet lesz mindezeket újra hallani. Gyönyörteljes látvány volt a mai: mint egy maga hatalmában bízó vezér, ragyogó tekintettel, de mégis óvatos csenddel, halkan lépett fel a diadaltérre, figyelme mindenütt ott volt: név szerint szólította és figyelmeztette műtársait, helyreigazította őket, sokszor újrakezdettette az őtet ki nem elégítő partieket; elénekelte, elfütyölte
Dokumentum típusa: Szövegoldal