Arany János Kisebb Költeményei, I–II. k., A költő arcképével, Pest, 1856, Kiadja Heceknast Gusztáv.

Online elérés a Google books oldalán: Kisebb költemények

Az egykor feltehetően Gyulay Lajos tulajdonában lévő kiadvány Wass Ottilia Ex librisével a Román Akadémia Könyvtárában (Kolozsvár) fellelhető. Jelzete: R 90812.

A feltehetően Gyulay Lajostól származó bejegyzések fotóit az adatbázisban tesszük közzé.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 07.
Dokumentum típusa: Forrás oldal