Váradi (Várady) Ádám
-

Életrajz:

A Hunyad megyei keméndi (kéméndi, kemendi) Várady család egyik tagja. Birtokosok voltak a megyében. Váradi Ádám régészettel foglalkozott, főleg a régi erdélyi feliratokat kutatta. 1859-től tagja volt az Erdélyi Múzeum-Egyletnek.

Gyulay Lajos az 1840-es években került vele kapcsolatba. A Kohinur c. 1848-as kötetében, augusztus 24-én, a 110. oldalon azt írja róla, "jó ember", és az úrbéri elnökségre ajánlotta a minisztérium felszólítására (Gyulai Lajos naplói, I–II (1848-1849), Sajtó alá rendezte: V. András János–Csetri Elek–Miskolczy Ambrus, Budapest, ELTE Román Filológiai Tanszék – Központi Statisztikai Hivatal Levéltára, 2003, Transylvanica Varietas, II. k. 129.

Később elsősorban saját régészeti érdeklődése és gyűjteménye miatt tartotta vele a kapcsolatot, de alkatát már nem kedvelte:

„leginkább Váradi Ádámtol félek, ő is egy manquirozott archaeologus, és végtelen unalmas, bőbeszédü ember - már volt egyszer itt, de legényem elútasitotta, - azt mondá hogy később eljő - bár ne jönne”. (Gyulay Lajos: Martius 15. c. napló, ld. ezen adatbázisban, 1867. május 11-i bejegyzés, 175. old.)

"Váradi Ádám vala nálam az archaeologus, Kinek zavaros eszejárása, és kifogyhatatlan száj bősége mellett, sok ismeretei vannak, és gyüjtött is sokat." (Gyulay Lajos: Martius 15. c. napló, ld. ezen adatbázisban, 1867. május 11-i bejegyzés, 412. old.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy