Gróf Béldy Ferenc
-

Életrajz:

Uzoni gróf Béldy (Béldi) Ferenc régi székely nemes család tagja, Doboka vármegye főispánja volt. Fiatal kora óta a reformnemességhez tartozott. Az ő ösztönzésére nyitott 1818-ban Biasini Kajetán vívóiskolát Kolozsvárott (Killyéni András: Sportélet a reformkori Kolozsváron, Korunk, 2006/10, http://epa.oszk.hu/00400/00458/00118/1844.html). 1830—1832-ben Bölöni Farkas Sándor útitársa és mecénása volt nyugat-európai és észak-amerikai utazásuk során. 1834-ben Bölöni Farkas Sándor neki ajánlotta útleírásait.

Róla nevezték el a Béldy-Kódexet.

Neje Dániel Zsófia volt (Nagy Iván: Magyarország családai, I. k., Pest, 1857, 280.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy