Berde Áron
1819 - 1892

Életrajz:

Berde Áron (1819–1892) kolozsvári unitárius tanár, polihisztor 1856 októbere és 1859. dec. 29-e között a Kolozsvári Közlöny c. politikai hírlapot szerkesztette.

Hász-Fehér, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy