Hollaki István
-

Életrajz:

Hollaki István – A kis-halmágyi Hollaki család Zaránd megye több főtisztjét és főispánját adta. Hollaki István a Hóra-lázadás idején alispán, később a megye főispánja volt. Gyulay a 19. számú naplójában igen rossz véleménnyel van a családról: "a zarándiak földhözragadt szegény emberek (Hollakiak, Kozmák), és mégis mindig vendégeskednek, parasztjaik zsírján híznak" (Gróf Gyulay Lajos: Napló 1820–1848, Válogatta, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel közzéteszi Csetri Elek, Kriterion Könyvkiadó, Kolozsvár, 2004, 189.) Az itt elmondott ankedotát Gyulay korábban, az 1830-as keltezésű, 10. sz. naplójában is elmondja (ld. uo., 114–115). Hollaki Istvánt e bejegyzésben "módos és becsületes, teljes úri ember"-nek mondja, egyben jelzi, hogy Hollaki halála után őt szeretnék sokan zarándi főispánnak látni.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy