Bruz Gergely
-

Életrajz:

Salamon Ferenc atyja naplójának 1825. aug. 29-i bejegyzése szerint:

"1825. Die 29-a Augusti Hétfő reggel 8 és 9 óra között született egy kisded fiunk, kit is 4.a 7-bris kereszteltettünk M.-Solymosi T. Prédikator Tiszt. Sövényfalvi János uram által Ferentznek.

Kereszt Attya volt Tks Hary Lőrintz Ur, Mlgs B- Bánffy György Ur ő nga Udvarbírája.

Kereszt annya Tks Jantso Maria asszony Tks Patikarius és Domesticus Fő Curator T. Bruz Gergely ur élete párja."

= Téglás Gábor: Adalékok Salamon Ferencz családjának történetéhez, ItK 1896, 3. sz., 332–350, itt: 334.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 02.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy