Balvana (Nagelné)
-

Életrajz:

Pesten élő zsidó asszony, Gyulay Lajos látogatott hölgyei közé tartozott. A naplókban a "Balvana" nevet viseli, majd férjhezmenetele után a "Jakbalvanapeppinagel" nevet kapta. A dévai zsidó orvos, Herzfeld nejének nővére volt, aki Jakhannatorda néven maga is Gyulay hölgykoszorújába tartozott.

Nagelné lakodalmán maga Gyulay is részt vett, de utána sem szűntek meg látogatásai.

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy