Döbrentei Gábor
1785 - 1851

Életrajz:

Döbrentei Gábort 1807-ben Kazinczy javasolta nevelőnek Gyulay Ferencnéhez. Gyulaynénak négy gyermeke volt: Lajos, Fanny (később Wass Györgyné), Constanze (Stanzi, később Kuun Lászlóné), és Carolina (Lotti, később báró Frimontné). Döbrentei Gábor eleinte mind a négy gyermeknek, később Lajosnak volt a nevelője. Azonban nemcsak a nevelői állást töltötte be, hanem a Gyulai-birtokok valamennyi titkári, jogi, gazdasági, technikai ügyében segédkezett, Gyulaynénak éppúgy, mint a család többi tagjának (Gyulay Istvánnak például). Erről tanúskodnak a kolozsvári Állami Levéltárban a Gyulai–Kuun-anyagban a Döbrentei kezével írott hivatalos levelek, számlák, stb. (Fond Gyulai-Kuun, 278. sz.: Kácsándi Susanna iratai; 284. sz.: Gyulay István iratai).

Döbrentei Gábor 1807. szeptemberében jelzi Gyulainénak, hogy elfogadja a nevelői állást, Rövid pesti kitérő után, ahol arról gondolkodik Döbrentei, hogy talán mégis inkább Budán marad és az ifjú Prónay nevelését fogadja el, 1807. október 25-én érkezik meg Andrásfalvára. 1819-ig volt Gyulay Lajos nevelője, ez idő alatt szerkesztette az Erdélyi Muzéum c. folyóiratot Kolozsvárott. Gyulay Lajos éshoz három nővéréhez haláláig szoros barátság fűzte.

Hász-Fehér Katalin, 2006.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy