Bericht über die Kriegsoperationen […]

Szerző: Tolsztoj Jakov
Nyelv: német
Megjegyzés:

Bericht über die Kriegsoperationen […]Az orosz csapatok háborús tevékenységéről szóló tudósítás a magyar lázadók ellen 1849-ben, H. v. N., a vezérkar csá­szári orosz tisztjének hivatalos tudósítása alapján (ném.)

A cikk az All­gemeine Augsburger Zeitung mellékletében jelent meg, a 33., 38. és 41. számban. Külön is kiadták ugyanebben az évben, ugyanezen címen, Berlin, 1851, In Kommission bei Si­mon Schropp & Comp. Az említett tiszt Heinrich von Neidhardt, a cikk szer­zőjeként Jakov Tolsztoj párizsi orosz ügynököt feltételezi a kutatás.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás