Horn Ede
1825 - 1875

Életrajz:

I. E. Horn – Horn Ede (1825–1875), hírlapíró, országgyűlési képviselő, állam­titkár. Nyitra megyei zsidó családból származott, zsidó teológiát és la­tint tanult; 1841–1844 között a Pressburger Zeitung szerkesztője, majd több pesti lapnak, többek között a Pester Zeitungnak, a Pesti Hirlapnak, a Jelenkornak volt munkatársa. 1848 után szélsőliberális nézeteket val­lott, megalapította a Der deutsche Israelit c. lapot. Nyilvános beszédei­ben az osztrák uralom ellen lépett fel. 1850-ben Lipcsébe távozott, majd élt Belgiumban, Franciaországban, járt Egyiptomban, belépett a sza­badkőművesek közé. 1867-ben tért vissza Magyarországra, Jókai Mór munkatársa lett a Neuer Freier Lloydban. 1874-ben az Akadémia tagja, 1875-ben államtitkár lett. (Forrás: Szinnyei József: Magyar írók életrajza).

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy