[Ismeretlen szerző:] Die Conservativen in Ungarn und die Centralisation, Zur Beleuchtung der ungarischen Zustände, Von einem Altliberalen, Lipcse, 1850. Geibel, Carl. Brockhaus, F. A., pp. 105.

Szerző: Ismeretlen személy
Nyelv: német
Megjegyzés:

A cím magyarul: A konzervatívok Ma­gyarországon és a centralizá­ció, A magyar viszonyok magyarázata, Egy régi liberális által.

Ismeretlen szer­zője a perszonálunió híve.

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás