Drágffy János
- 1526

Életrajz:

Bélteki Drágffy János (?–1526), országbíró, a mohácsi csa­tában esett el. A zászlót ő vitte a csatában. Végrendelete 1526. augusz­tus 27-én kelt Mohácson, ma az Országos Levéltár őrzi. A korábbi, 1524-es végrendeletet Döbrentei Gábor 1847-ben kapta Mednyánszky Józseftől, majd Toldy Ferenchez került, az ő hagyatékából pedig az Akadémiához. Döbrentei Gábor átiratának kiadásáról nincsenek ada­tok.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy