Buday Ézsaiás: Ma­gyar Ország históri­ája – a’ mohátsi veszedelemtől, Buda vára visszavételéig, 1526–1686 eszt., Készitette Buday Ézsaiás, II. kötet, Harmadik kiadás, Pesten, 1833, Trattner és Károlyi’ tulajdona (az első kiadás 1805–1812-ben jelent meg).

Szerző: Buday Ézsaiás
Nyelv: magyar
Megjegyzés:

Buday Ézsaiás: Ma­gyar Ország históri­ája – a’ mohátsi veszedelemtől, Buda vára visszavételéig, 1526–1686 eszt., Készitette Buday Ézsaiás, II. kötet, Harmadik kiadás, Pesten, 1833, Trattner és Károlyi’ tulajdona (az első kiadás 1805–1812-ben jelent meg). I. Ferdinándról az első fe­jezet szól. Az 53. oldaltól hosszú, öt oldalas lábjegyzetben, majd a főszövegben és további jegy­zetekben foglalja össze Buday a reformáció és a felekezeti kérdé­sek történetét, erre céloz Döbrentei. A 155. oldalon Buday azon sajnálkozik, hogy a lengyel koronát Báthori István, nem pedig Miksa szerezte meg. Döbrentei az aulikus szemléletet hibáztatja Buday munkájában.

Hász-Fehér Katain, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Forrás