Laud William
1573 - 1645

Életrajz:

Canterbury érsek. Oxfordban végezte teológiai tanulmányait, s mint egyetemi dékánra figyelt fel rá I. Jakab. Politikai karrierje csúcsát I. Károly alatt érte el, 1628-ban londoni püspök, majd miniszterelnök lett, 1633-tól Canterbury érseke. Célul tűzte ki a VIII. Henrik által létrehozott anglikán államegyházhoz való visszatérést, elvetette a predesztináció tanát, s kiemelt jelentőséget tulajdonított a külsőségeknek. Érseki működése alatt csak "laudista" püspök kerülhetett főpapi hatalomba, bevezették a cenzúrát, a puriánokat üldözték (ennek következtében mintegy 20 ezer puritán emigrált Észak-Amerikába). Amikor a közhangulat I. Károly ellen fordult, ő könnyen feláldozta hívét, bebörtönözték, s az angol parlament mindkét háza kimondta rá a halálos ítéletet.

Baranyai Zsolt


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy