Gróf Teleki László
1811 - 1861

Életrajz:

Gróf Teleki László (1811–1861), politikus, író, az akadémia le­velező, később rendes, majd tiszteleti tagja. A szabadságharc idején a Batthyány-kor­mány párizsi követe volt, tőle származott a dunai konfö­deráció terve. A sza­badságharc után emigrált, majd 1860-ban a szász rendőrség elfogta, és kiszol­gáltatta Ferenc Józsefnek, aki azzal a felté­tellel engedte szabadon, hogy vissza­vonul a külföldi és hazai politiká­tól. 1861 januárjában tért vissza Pestre, ekkor már népszerűsége Deák Ferencével vetekedett. Az 1861-es országgyűlésen el­utasította az Auszt­riával folytatandó tárgyalásokat, s ily módon, a Határozati Párt veze­tőjeként szembekerült Deák Ferenc Felirati Pártjával. Teleki egyedül maradt az álláspontjával, még saját hívei is elpártoltak tőle. 1861. május 7-én öngyilkos lett.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy