Gróf Mikes János
-

Életrajz:

"Mikes János a szabadságharcz előtt a kolozsvári művészegyletek elnöke, 48-ban a kolozsvári nemzetőrség főparancsnoka, majd követ, Deák F. barátja." Kuun Géza jegyzete Gyulay Lajos 1834-es naplójához. Erdélyi Múzeum, 1903, 1. füzet, 13. (Online)

(Labádi Gergely)


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy