Gróf Mikes János
1803 - 1880

Életrajz:

Mikes János (sz. 1803–1880), zabolai gróf, id. gr. Mikes János és gr. Mikes Mária fia. Huszonhárom testvére volt. A kolozsvári királyi líceumban tanult, majd külföldön utazott; 1824-től az erdélyi országgyűléseken a Wesselényi Miklós vezette ellenzéki tartozott. Elnöke volt s kolozsvári Ipregyletnek, támogatta a Kolozsvári Kaszinó, a színjátszás, a zenei élet szervezését. Kolozsváron palotája volt, melyet 1848-ra fejeztek be, d nem költözött bele, mert az osztrák katonák is megszálltak benne.
Az 1848-as események idején megszervezte a kolozsvári nemzetőrséget, melynek parancsnoka lett, része volt az unió létrehozásában, majd Kolozsvár követeként Pestre utazott, ahol Deák Ferenccel kötött barátságot. A szabadságharc után jelentkezett a hadbíróságon, de 1850. július 20-án kegyelmet kapott. Pesten maradt, és Deák Ferenc munkatársaként, barátjaként működött, miközben továbbra is segítette a kolozsvári politikai és művelődési életet. Az Erdélyi Múzeum-Egylet igazgatósági tagja volt.

Forrás: Süli Attila: Erdélyi arisztokrata sors a „csudák évében". A gróf Mikes család tagjainak szerepe az 1848-49-es forradalomban és szabadságharcban, Kriza János Néprajzi Társaság, Kolozsvár, 2014. A szabadságharcban való részvételének részletes leírását ld. ugyanitt.

Hász-Fehér Katalin, 2018. márc. 27.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy