Gróf Teleki Ádám
1789 - 1851

Életrajz:

Széki gróf Teleki Ádám tábornok (1789–1851), 1848-tól hon­védtá­bornokként a drávai sereg főparancsnoka volt. Jellasics seregével szemben vé­gül nem volt hajlandó harcolni, így a Döbrenteivel való be­szélgetés után né­hány hónappal, októberben kilépett a honvédseregből.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy