Dukai Takách (Takács) Judit
1795 - 1836

Életrajz:

Költőnő, Döbrentei Gábor Malvinának nevezte. 1814-ben Wesselényi Miklóssal, itáliai útjukból visszatérve meglátogatták, utána Döbrentei több levelet váltott vele és 1815-ben "Barátomhoz" c. költeményét az Erdélyi Muzéumban közölte. Berzsenyi 1815-ben episztolát írt hozzá. Berzsenyi Dániellel együtt vett részt 1817-ben a keszthelyi Helikoni ünnepségen.

1818-ban Göndöcz Ferenc neje lett, utána felhagyott a verseléssel. 1830-ban özvegy maradt, majd Patthy István ügyvédhez ment férjhez.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy