Debellács, Debeljacsa

Megjegyzés:

Debellács (Debeljacsa), 1888-tól Torontálvásárhely, vajdasági falu Nagy­becskerek és Pancsova közelében, lakossága nagyrészt reformá­tus. 1848-ban folyamatos szerb támadásoknak voltak kitéve, szeptem­ber 8-án a szerbek be­törtek a faluba, a magyar lakosságot elűzték, majd felgyújtották a falut és a re­formátus templomot. A harangokat elvitték, 1851-ben adták vissza.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Földrajzi nevek