Chateaubriand Francois René
1768 - 1848

Életrajz:

Francia író, politikus, a francia romantika egyik előfutára és képviselője. Vallásos gondolatainak esszéisztikus gyűjteménye az 1802-ben megjelent Génie du christianisme, ou Beautés de la religion chrétienne c. műve. Magyarul: A kereszténység szelleme. Vicomte de Chateaubriand. Ford. Gubicza István, Hunyadi Mátyás Intézet kiadása, Budapest, 1876-77, 1-4. köt.

Baranyai Zsolt


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy