Jászay Pál
1809 - 1852

Életrajz:

Jászay Pál – (1809–1852), történész, 1836-tól levelező, 1841-től rendes tagja a Magyar Tudós Társaságnak. Az ő nevéről nevezték el a Müncheni kó­dexet Jászay-kó­dexnek. Döbrentei által említett munkája: A magyar nemzet napjai a mohácsi vész után, Első kötet, Pest, 1846, Hartleben Kon­rád Adolf tulajdona. A többi kötet nem készült el.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy