Pyrker János László
1772 - 1842

Életrajz:

Pyrker János László (1772–1842), egri érsek, író, költő, a Ma­gyar Tudós Társaság tiszteletbeli tagja. Ifjú korában, nápolyi hajóútja során állítólag kaló­zok fogságába esett és Algériában egy ideig rab­szolgaként élt, majd csodásan megmenekült, ezért lépett később a ciszterciták rendjébe az ausztriai Lilienfeld rendházában. Irodalmi munkássága a század első felében közismert volt, epo­szai és dalai több kiadásban megjelentek, gyűjteményes formában 1832-ben, 1839-ben és még az 1850-es évek végén is új kiadásban kerültek az olvasókhoz. Egyik művét Kazinczy fordította magyarra 1830-ban, de készült ma­gyar for­dítása a Tunisias című eposzának is (Tunisias, Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen von Johann Ladislav Pyrker, Wien, 1820, Bey Carl Ferdinand Beck, Gedruckt bey Anton Strauss, magyar fordítása: Pyrker’ Tunisiása, Az eredeti német textus’ általjában meg­tisztított és újra átdolgozott legközelebbi 1839-ki kiadása szerént, Ud­vardy János, M. B. Orczy László Ő Nagysága’ rendes Mér­nöke által, Budán, A’ Magyar Királyi Egyetem’ betűivel, 1839).

A Kazinczy által fordított munka: Perlen der heiligen Vorzeit, Gesammelt durch Johann Ladislav Pyrker, Helias der Thesbit; Elisa; Die Makkabäer, Ofen, 1821, Gedruckt, auf Kosten des Ofner wohlthätigen Frauen-Vereins, in der kön. ung. Universitäts-Buchdruckerey – A’ szent hajdan gyöngyei, Felső-eőri Pyrker János László patriárcha egri érsek után Kazinczy Ferencz, Budán, A’ pesti magy. kir. egyetem’ műhelyében, MDCCCXXX.

Harmadik eposza Pyrkernek: Rudolph von Habsburg, Ein Heldengedicht in zwölf Gesängen, von Johann Ladislav Pyrker, Neue, vollendete Ausgabe, Wien, Gedruckt bey Anton Strauss, 1827.

Dalai 1845-ben, majd új kiadásban 1846-ban kerültek sajtó alá.

Képgyűjteményét Pyrker 1836-ban a Magyar Nemzeti Múzeum­nak ajándékozta.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy