Gróf Zichy Antal
1823 - 1898

Életrajz:

Politikus, történész, író, drámaíró és műfordító. Az angol forradalom története c. munkája 1867-ben jelent meg Pesten Emich Gusztáv kiadásában. A munka az Anglia története a forradalomig című, 1866-ban kiadott könyve folytatásának tekinthető.

Baranyai Zsolt


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy