Kis János
1770 - 1846

Életrajz:

Kis János (1770–1846) evangélikus lelkész, superintendens, Kazinczy Ferenc egyik legbensőbb barátja, levelező- és költőtársa. Döbrentei Gábor atyjának, Döbrentei Lajosnak szintén barátja és lelkésztársa, innen származik korai ismeretsége Döbrentei Gáborral, melyre a Soproni Magyar Társaság jegyzőkönyvében 1803-ban hivatkoznak ("...a' Bibliothecarius nagyobb esmeretségbe vagyon T. T. Kis János Dömölki Prédikátor Urral..."). Kis János úgy emlékezik, hogy Döbrentei őt tanuló korában és wittenbergi útja után többször személyesen is meglátogatta. Ő ajánlotta Döbrenteit Kazinczy ismeretségébe is.

Kis János 1802-től Nemesdömölk lelkésze. Döbrentei 1802. december 8-án ide ír neki a Soproni Magyar Társaság nevében, melyre Kis 1803. április 2-án válaszol, majd 1803. június 3-án meg is látogatta a társaságot. A Döbrenteivel való személyes levelezése 1804. április 4-étől 1817. január 27-éig kisebb-nagyobb megszakításokkal folyamatos volt, a legintenzívebb 1810 során. Vö. Kis János Superintendens' emlékezései életéből. Maga által feljegyezve. Második közlemény. Irói pályáját tárgyazó emlékezések. Sopronban, 1846. Özvegy Kulcsárné' betűivel. 110–111. old.; Bodolay Géza: Irodalmi diáktársaságok 1785–1848. Akadémiai Kiadó, Budapest, 1963. 144.

Hász-Fehér Katalin, 2005.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy