Petrichevich Horváth János
1801 - 1865

Életrajz:

Toldy Sámuel 1857-ben fogadta fiául és örököséül az 1846-ban bárósá­got nyert Petrichevich Horváth János altábornagyot, lovas tá­bornokot (1801–1865), ráruházva a Toldy nevet és címert (Petrichevich Horváth-Toldy János). Az utóbbival vette kezdetét a Horváth-Toldy nevű család. Petrichevich Hor­váth Jánosnak két öccse volt, Dániel és Lázár, az utóbbi író, a Honderű szer­kesztője. Lánytestvérük Emília volt, szül. 1813. (Nagy Iván: Magyarország családai, V. k., Pest, 1859, 159.)

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy