Szabó Gyula
-

Életrajz:

Szabó Gyula – Lyka Károly szerint csak egy műve ismeretes, ő festette Széche­nyi István egyik arcképét 1843-ban. (Lyka Károly: Magyar művészet 1800–1850, A táblabíró világ művészete, Singer és Wolfner Irodalmi Inté­zet Rt. kiadása, Budapest é. n., Második kiadás, 533.)

Döbrentei Gábor a naplókötetének 157. oldalán vagy rá, vagy Szabó Jánosra utal, ld. ott.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy