Báthori Gábor
1589 - 1613

Életrajz:

1608 márc. 7-én, mikor Rákóczi Zsigmond lemondott az erdélyi fejedelemségről, a rendek őt emelték a fejedelmi székbe. A Báthoryak számos negatív vonását örökölte génjeiben, kegyetlen és féktelen természetű ember volt, s ez kihatással volt politikájára is. Kiszámíthatatlan politikáját megunták a törökök, s a porta 1613-ban Bethlen Gábort nevezte ki fejedelemnek, őt pedig saját hajdúi meggyilkolták.

Baranyai Zsolt 2011. július 2.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy