Baróti Szabó Dávid
1739 - 1819

Életrajz:

Baróti Szabó Dávid (1739–1819), jezsuita szerzetes, költő, for­dító, szótár­író, a Magyar Museum c. folyóirat egyik szerkesztője, a prozódiai vita résztve­vője, a magyar időmértékes verselés és forma­készlet egyik meghonosítója.

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy