Báthori (Báthory, Bátori) Zsigmond (Sigmond) (somlyói, somlyai)
1572 - 1613

Életrajz:

Erdélyi fejedelem, Báthori Kristóf fejedelem és Bocskai Erzsébet fia. Még apja életében választották fejedelemmé, ténylegesen 1588-ben kezdett el uralkodni. Olasz vallási és politikai tanácsadók hatása alatt állt. Szakítani akart Erdély hagyományos török-orientációjú politikájával, 1595-ben véres kézzel leszámolt politikai ellenfeleivel. Feleségül vette Habsburg Mária Krisztierna főhercegnőt, a házasság 1599-ben válással végződött. A válás után végleg lemondott a fejedelmi székről (korábban is kétszer lemondott, de mindíg visszatért a hatalomba), s Csehországba távozott, ott is halt meg.

Irodalom:

Nagy László: A rossz hírű Báthoryak, Budapest, Kossuth, 1984.

Benda Kálmán: Erdély végzetes asszonya: Báthory Zsigmondné Habsburg Mária Krisztierna, Budapest, Helikon, 1986.

Sebestyén Mihály: Erdélyi fejedelmek, Marosvásárhely, Mester Kiadó, 1994.

 


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy