Lunka

Megjegyzés:

Lunka – Oláhok lakta falu, a Gyulay család birtoka, erdős terület, cseppkőbarlanggal. 1856-ban még Zaránd vármegyéhez tartozott, a körösbányai járáshoz. 1876-ban a megye megszűnt, egy részét Hunyad, más részét Arad vármegyéhez csatolták.

Forrás:
A Pallas Nagy Lexikona;
Kozma Pál: Zaránd vármegye földirati, statistikai és történeti leirása, Kolozsvártt, 1848, A' Kir. főtanoda betűivel; Az OSzK honlapján a digitalizált változat a pecsét szerint Gyulay Lajos könyvtárából származik. A pecsét szövege: "A székelyudvarhelyi ev. ref. kollegium Gyulai könyvtára" = http://mek.oszk.hu/06400/06475/

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Földrajzi nevek