Gróf Lázár János
1726 -

Életrajz:

Lázár János – (1726–?), gyalakuti gróf, a madéfalvi veszedelem, siculicidium (székelyirtás) egyik felelőse. 1764. január 7-én a császári csapatok, Lázár János, Siskovics József és Bethlen János vezetésével a határőr­ségbe való bevonulástól elmenekült szé­kely férfiak miatt ágyúkkal tá­madták meg Madéfalvát, mintegy 200 embert le­gyilkoltak 400-at pedig elfogtak. Or­bán Balázs is leírja a Gyulay Lajos által emlí­tett legendát: „E polgári vét­kéért nem elég, hogy a legiszonyubb halállal lakolt (a tetvek ették meg), hanem nemzete átka még a sirban sem enged nyugtot neki […] a nép azt mondja, hogy üdvözülést nem lelhetett, mennyből kitiltott, nyugtot nem lelő lelke éjenkint feljár a sirból, jaj­gatva, sirva bolyong bocsánatot, ke­gyel­met esdve.” (Orbán Balázs: A Székelyföld leírása, IV. k., Pest, 1870, Ráth Mór, 35.)

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy