Gróf Szécsen Antal
1819 - 1896

Életrajz:

gróf Szécsen Antal – (1819–1896), konzervatív politikus, államhivatalnok. 1843-tól a felső tábla tagja, 1845-ben nevezték ki pozsegai főispáni helytartó­nak. Ugyan­ebben az évben indul európai körútra gróf Majláth Györggyel. 1846-ban a Konzervatív Párt vezetője lett. A szabadságharc idején az udvar mellett ma­radt. Történeti és irodalomtörténeti munkái a század második felében a Buda­pesti Szemlében, a Századokban és a Kisfaludy-Társaság Évlapjaiban jelentek meg. Tagja volt a Kisfaludy Társaságnak, az MTA-nak és a Magyar Történelmi Társulatnak, a két utóbbiból azonban 1894-ben a Kossuth-megemlékezés miatt kilépett.

Névváltozat: Széchen

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy