Fejér György
1766 - 1851

Életrajz:

Fejér György – (1766–1851), prépost-kanonok, író, fordító, történész, a pesti egyetemen teológiai tanár, 1824-től 1843-ig az egyetemi könyvtár igaz­gatója. A Tudomá­nyos Gyűjtemény című folyóiratnak 1817-ben ő volt az első szerkesztője; szer­teágazó irodalmi tevékenységet folytatott. 1829 és 1844 között 43 kötetben adta ki az 1440 előtti okleveleket (Codex diplomaticus Hungariae ecclesiasticus ac civilis, Budae, 1829–1844).

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy