Lányi Károly
1812 - 1856

Életrajz:

Dr. Lányi Károly – (1812–1856), katolikus plébános, egyháztörténész, a nagy­szombati líceum történelemtanára, 1844-től az esztergomi káptalan könyvtárának veze­tője. Az Akadémia 1847-ben választotta meg leve­lező tagjának. Egyik fő munkája: Magyarföld egyháztör­ténetei, Austria-házi korszak, A pesti T. Theol. Kar kitűzte Horváth-alapítványi jutalomkérdésben pályakoszorúzott munka, Irta Dr. Lányi Károly, Nagyszombatban, 1844, I–III. k.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy