Tököly Sabbas
1761 - 1842

Életrajz:

Tököly Sabbas – Thököly Sabbas, Sava Thököly, Szava Popović (1761–1842), magyaror­szági, aradi születésű szerb író, költő. II. Rákóczi Ferenc ide­jén vette fel a csa­lád a Popovics név helyett a kihalt Thököly család ne­vét, és magyar nemessé­get is nyert. Ő volt a pesti szerb nevelőintézet, az ún. Tököly-intézet alapítója, az 1853-ig Pesten működő, majd Újvi­dékre költöző Szerb Matica (a szerb tudós társaság) igazgatója, könyv­táralapító. Bár Döbrentei Gábor elfogultsággal vá­dolja Thököly Sabbast, a család az osztrákokkal szemben többször a magyarság iránti lojalitásra buzdította a magyarországi és szerbiai szerbeket.

Hász-Fehér Katalin, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy