Érdy (Luczenbacher) János
1796 - 1871

Életrajz:

Luczenbacher (1848-tól:) Érdy János (1796–1871), jogász, ré­gész, éremtudós, 1840-től a Magyar Tudós Társaság éremgyűjtemény­ének őre, 1846-tól a Magyar Nemzeti Múzeum régiségtárának igazgatója. Ugyanebben az évben több euró­pai múzeumot meglátogatott. Megje­lent művei is elsősorban a numizmatika és régészet körébe tartoznak. Róla kapta nevét az Érdy-kódex, melyet ő ismerte­tett először a Tudo­mánytár 1834-es kötetében.

A Crouy-vitában írott műve: Magyarországi Crouy nemzetségnek története és oklevél­tára, Budapest, Egyetemi könyvnyomda, 1848.

Névváltozat: Érdi

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy