Izabella magyar királyné
1519 - 1559

Életrajz:

Izabellát (1519–1559) Szapolyai János nejeként 1539-ben Székesfehérvárott királynévá koronázták. 1540-ben, Szapolyai János halála után Martinuzzi (Fráter György) volt a csecsemő János Zsigmond király gyámja. Izabella Buda 1541-es török bevétele után Lippára, majd Gyulafehérvárra távozott. A törökökkel tárgyalt erdélyi kormányzói tisztségéről, azonban Martinuzzi I. Ferdinánd javára eltérítette szándékától. Erdély rövid időre I. Ferdinánd uralma alá került, 1556-ban azonban újra Izabella királyné lett Erdély kormányzója. Időközben Martinuzzit 1551-ben I. Ferdinánd meggyilkoltatta.

Hász-Fehér, 2011. 06.


Hivatkozások:


Dokumentum típusa: Személy